Ochrana osobných údajov

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť CASCA Svietidlá s. r. o., prevádzkovateľ internetového obchodu ESHOP.CASCA.SK, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

K čomu údaje slúžia?

Všetky informácie v eshope ESHOP.CASCA.SK sú dostupné bez zadávania akýchkoľvek údajov - obchodné podmienky, návod ako nakupovať, ceny, popisy produktov, recenzie atď. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto s Vaším súhlasom získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu ESHOP.CASCA.SK môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste u nas nenakúpili, stačí poslať e-mail na ESHOP@CASCA.SK.

Ako sú zabezpečené nákupné terminály v predajniach?

Tieto počítače neukladajú žiadne informácie do pamäte "cache" ani ako cookies či inou formou, je znemožnené zapamätanie si akýchkoľvek hesiel, je znemožnené automatické doplňovanie formulárov. Všetky tieto počítače sú zabezpečené proti konfiguračnom zmenám a pravidelne kontrolované a strážené proti zneužitiu.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.