Kúpeľňové svietidlá a IP krytie

ipNebudeme Vás nútiť čítať nekonečné články o normách a podobne. Obrázok Vám napovie najlepšie.
Kúpeľňa je rozdelená do troch zón, do ZÓNY 3 nepotrebujete v bežnej bytovej kúpelni žiadne IP krytie, doporučujeme uzatvorené svietidlo (žiarovka bude celá za tienidlom). Do ZÓNY 2, čo je zóna, ktorá je do 60cm od umývadla, vane, sprchového kúta, umiestňujte svietidlá so stupňom ochrany aspoň IP44, kľudne môžete použiť aj svietidlá s vyšším stupňom ochrany (IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68). Do ZÓNY 1, čo je zóna, ktorá je vymedzená vaňovým priestorom alebo sprchovým kútom, umiestňujte svietidlá so stupňom ochrany aspoň IP55, kľudne môžete použiť aj svietidlá s vyšším stupňom ochrany (IP65, IP66, IP67, IP68). Do ZÓNY 0, ktorá je vymedzená podlahou sprchového kútu, alebo objemom vane umiestňujte svietidlá len s najvyšším stupňom ochrany (IP67 na 12V, IP68 na 12V). 

 

ip

Aké svietidlo do ktorej zóny?

Zóna (viď obrázok hore)IP ochrana svietidla
ZÓNA 3 Nepotrebujete v bežnej bytovej kúpelni žiadne IP krytie, doporučujeme uzatvorené svietidlo (žiarovka bude celá za tienidlom)
ZÓNA 2 Umiestňujte svietidlá so stupňom ochrany IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68
ZÓNA 1 Umiestňujte svietidlá so stupňom ochrany IP55, IP65, IP66, IP67, IP68
ZÓNA 0 Umiestňujte svietidlá na 12V so stupňom ochrany IP67, IP68

 

Pri kúpeľňových svietidlách má význam druhá číslica IP, nasledujúca tabuľka vysvetľuje, čo ktorá číslica znamená

IPStupeň ochrany (Čo by svietidlo malo zniesť)
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Zvisle padajúce kvapky vody
IP x2 Šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15°
IP x3 Padajúce kvapky pod uhlom 60°, kropenie vodou (dážď)
IP x4 Striekajúca voda zo všetkých smerov
IP x5 Tryskajúca voda
IP x6 Intenzívne tryskajúca voda
IP x7 Dočasné ponorenie
IP x8 Trvalé ponorenie

 

Váš tím CASCA